Pin (Battery)

Pin laptop Dell 3558

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell 3558

450.000 đ 500.000 đ

 • Dung Lượng: 4400mA
 • Số Lượng Cell: 4 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell 1525

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell 1525

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell A840

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell A840

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell N4010

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell N4010

350.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell N4030

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell N4030

350.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell Latitude E6400

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell Latitude E6400

350.000 đ 390.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell Latitude E5500

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell Latitude E5500

360.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Dell Vostro 5568

Mã sản phẩm: Pin laptop Dell Vostro 5568

900.000 đ 1.000.000 đ

 • Dung Lượng: 4200mA
 • Số Lượng Cell: 4 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: ZIN

Pin laptop Hp 4420S

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp 4420S

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Hp 6930P

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp 6930P

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Hp 8460w

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp 8460w

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Hp KI04

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp KI04

360.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 4400mA
 • Số Lượng Cell: 4 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Hp HS04

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp HS04

350.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 4400mA
 • Số Lượng Cell: 4 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Hp OA04

Mã sản phẩm: Pin laptop Hp OA04

350.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 4400mA
 • Số Lượng Cell: 4 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Asus K43

Mã sản phẩm: Pin laptop Asus K43

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Lenovo G480

Mã sản phẩm: Pin laptop Lenovo G480

380.000 đ 400.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Toshiba L840

Mã sản phẩm: Pin laptop Toshiba L840

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Toshiba L745

Mã sản phẩm: Pin laptop Toshiba L745

350.000 đ 390.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Toshiba M200

Mã sản phẩm: Pin laptop Toshiba M200

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Toshiba L640

Mã sản phẩm: Pin laptop Toshiba L640

350.000 đ 380.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

Pin laptop Sony VPCEB

Mã sản phẩm: Pin laptop Sony S22

550.000 đ 600.000 đ

 • Dung Lượng: 5200mA
 • Số Lượng Cell: 6 Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%

2018 Copyright © Công ty TNHH MTV TM DV Khổng Minh . All rights reserved

Đang online: 7 | Trong ngày: 71 | Truy cập tháng: 205 | Tổng truy cập: 754745

Zalo